POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych klienta jest Q-plan Jakub Trepczyński z siedzibą w Podkowie Leśnej, Borsucza 36, 05-807 Podkowa Leśna.


Dane przetwarzane są w celach:


- realizacji zamówienia, a także realizacji procedury zwrotu i reklamacji

- prowadzenia rozliczeń

- ewentualnego dochodzenia prawnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu zamówienia.


Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celach ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach określonych w art. 16–21 RODO.


Podane w procesie realizacji zamówienia dane osobowe klienta są udostępniane  pracownikom upoważnionym do ich przetwarzania oraz dostawcom usług kurierskich i księgowych, a także mogą być udostępnione organom państwowym w celach w realizowania ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

BUBA homestories 2023